I Spotkanie.

Fizjologia ciąży - objawy towarzyszące ciąży.

 • Rozwój płodu w łonie matki.
 • Dieta kobiety ciężarnej.
 • Plan porodu.
 • Gimnastyka w ciąży.
 • Komórki macierzyste.

II spotkanie.

Oznaki zapowiadające poród.

 • Kiedy jechać do szpitala, torba do szpitala
 • Pierwsze kroki w szpitalu.
 • Okresy porodu.
 • Przygotowanie krocza do porodu.

III spotkanie.

Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu.

 • Znieczulenie ZZO.
 • Oksytocyna.
 • Porody zabiegowe (cięcie cesarskie).
 • Sposoby znieczuleń.
ĆWICZENIA: pozycje wertykalne, oddychanie przy porodzie, omówienie techniki masażu krocza.
 

IV spotkanie.

Połóg - zmiany w organizmie.

 • Higiena w połogu.
 • Organizacja w oddziale położniczym.
 • Baby blues.
 • Powrót do aktywności seksualnej, gimnastyka po porodzie.

V spotkanie.

Pierwsze chwile noworodka.

 • Cechy noworodka donoszonego.
 • Opieka nad noworodkiem w oddziale położniczym.


VI spotkanie.

Stany przejściowe noworodka.

 • Profilaktyka i szczepienia, badania przesiewowe.
 • Pielęgnacja, kąpiel noworodka.

VII spotkanie.

Karmienie piersią, fizjologia laktacji.

 • Cechy dobrego przystawiania, pozycje karmienia piersią.
 • Odżywianie matki w czasie karmienia piersią.


VIII spotkanie.

Karmienie piersią- sytuacje szczególne.

 • Dokarmianie i metody dokarmiań.
 • Karmienie niemowlaka - włączanie produktów uzupełniających.
ĆWICZENA: pielęgnacja, kąpiel noworodka, przystawianie do piersi, metody dokarmiań.
 


IX spotkanie.

Pierwsza pomoc.

 • Sprawy urzędowe.
 • Film, dyskusja na zakończenie kursu.
ĆWICZENA: pierwsza pomoc