• Kursy grupowe - 450 zł.
  • Kursy weekendowe - 500 zł. - spotkania odbywać się będą przez 2 weekendy - sobota i niedziela po 4 godziny (łączna suma 16 godzin). Program zajęć taki sam jak przy spotkaniach grupowych. Rozpoczęcie godziny kursu do uzgodnienia.
  • Spotkania indywidualne w domu - 550 zł. - w przypadku gdy kobieta ma zalecony oszczędny tryb życia zalecony przez lekarza i nie może uczestniczyć w kursach grupowych ani weekendowych, a chciałaby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie porodu, połogu i noworodka oferujemy taki kurs z przyjazdem do przyszłej mamy. Terminy zajęć do uzgodnienia, program kursu taki sam jak przy spotkaniach grupowych, ilość spotkań 4 razy po 4 godziny (łączna suma 16 godzin).
  • Zdjęcie szwów z krocza lub z powłok brzusznych - z dojazdem do domu 100 zł.

Opłatę za kurs uczestnik zobowiązuje się wpłacić na konto przed rozpoczęciem kursu lub gotówką w pierwszym dniu spotkania. Gwarancją uczestnictwa w kursie jest podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Nie zwraca się pieniędzy za opuszczone zajęcia.

W czasie kursu zapewniamy:


UWAGA! Przyszłe mamy,  które chcą uczestniczyć w ćwiczeniach muszą posiadać zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do odbywania tego typu aktywności.